Wywiad z Barbarą Prasoł

UDOWODNIŁAM, ŻE MOŻNA MI ZAUFAĆ

Rozmowa z Barbarą Prasoł, kandydatką na Wójta Gminy Wyry

Wyry to specyficzna gmina, w której istnieją dwie miejscowości Wyry i Gostyń. Powszechnie panuje przekonanie, że mieszkańcy mają poczucie lokalnego patriotyzmu i przywiązania do swojej miejscowości. Jak się rządzi w takich warunkach?

Przede wszystkim trzeba cały czas mieć na uwadze zachowanie równowagi, żeby mieszkańcy obu miejscowości nie czuli się w jakiś sposób pominięci czy pokrzywdzeni. Myślę jednak, że dziś te nieporozumienia między Gostynią a Wyrami to już raczej tylko podtrzymywanie takiego naszego lokalnego kolorytu – tego, że te dwie miejscowości się nie kochają, nie lubią czy rywalizują między sobą. Jesteśmy jednak gminą rozwijającą się, w której wciąż szybko rośnie liczba mieszkańców. Przez ostatnie 28 lat przybyło nam około 3000 nowych osób i jest nas już teraz ponad 8000. Ma to istotny wpływ na zmianę mentalności czy na strukturę mieszkańców obu miejscowości. A tak poza tym to wiele jest małżeństw wyrsko-gostyńskich, z czego wynika, że ostatecznie bardziej jednak się kochamy, niż nie lubimy. Zdrową rywalizację, ale także chęć współpracy można zauważyć w Radzie Gminy. Radni reprezentujący Wyry lub Gostyń troszczą się o swoich mieszkańców i o to, żeby te miejscowości rozwijały się w sposób zrównoważony a cała gmina jako wspólnota odnosi z tego korzyści. To uczy nas pokory oraz osiągania kompromisu, bo praktycznie nic w żadnej z miejscowości nie powstanie bez poparcia radnych z drugiej.

Co zatem powstało w ciągu ostatnich czterech lat? Jakie były najważniejsze inwestycje w skali całej gminy?

Bardzo ważnym przedsięwzięciem, które wykracza znacznie poza okres jednej kadencji, jest budowa sieci kanalizacyjnej. Naszym sukcesem jest z pewnością fakt, że ta część gminy, która wchodzi w skład aglomeracji, już w 100% posiada infrastrukturę sanitarną. W ten sposób zrealizowaliśmy wodną dyrektywę unijną, ponieważ wszystkie aglomeracje w tym roku muszą już taką posiadać. Niestety jeszcze nie cała gmina jest w pełni skanalizowana. Na terenach poza aglomeracją musimy jeszcze wybudować około 10 kilometrów tej sieci. Jest to wspólne, niekwestionowane, a jednocześnie bardzo kosztowne zadanie na najbliższe lata. W naszej gminie stale przybywa mieszkańców, więc proces budowy infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji, wciąż jest prowadzony na terenach, gdzie budują się nowe domy.

W Gostyni udało nam się wybudować 7,6 kilometra sieci kanalizacyjnej, jak i prawie 1,5 kilometra wodociągowej. Po zrealizowaniu tych inwestycji sieciowych remontujemy drogi objęte robotami związanymi z budową sieci.

Przygotowujemy także dokumentację na kompleksową przebudowę ul. Tyskiej, Tęczowej oraz Wagonowej, łącznie z budową przy nich ścieżek rowerowych. Mamy też gotową dokumentację na przebudowę i stworzenie właściwie nowej świetlicy szkolnej w szkole w Gostyni wraz z zapleczem kuchennym i stołówką. To zadanie znajdzie się w przyszłorocznym budżecie inwestycyjnym.

Dzięki uzyskaniu 3,5 mln zł dotacji z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poza wspomnianym projektem przebudowy dróg – zostaną również przebudowane ul. Słoneczna i ul. Główna – boczna w Wyrach.

Drogi i sieć wodno-kanalizacyjna to nie jedyne inwestycje w gminie?

Oczywiście. Z sukcesem zrewitalizowaliśmy budynek OSP w Wyrach. Wyremontowaliśmy i dokonaliśmy w nim termomodernizacji, powstał także dodatkowy garaż. Natomiast OSP w Gostyni wzbogaciło się o nowy duży parking. Wybudowaliśmy nowy obiekt dla klubu „Fortuna” Wyry na terenie ośrodka sportowego im. Braci Góralczyków. To dobry przykład współpracy gminy z organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie „Fortuna” przygotowało projekt techniczny tej inwestycji, a Rada Gminy zobowiązała się, że znajdzie środki finansowe na budowę. Dzięki temu mamy w tym miejscu zaplecze sportowe na odpowiednim poziomie.

Z kolei w Gostyni, na początku przyszłego roku, zakończymy przebudowę gminnego przedszkola. Inwestycja trwa trochę długo – dwa lata, ale tylko dlatego, że postanowiliśmy przedszkola na czas remontu nie zamykać. Uczęszcza do niego 125 dzieci, które pomimo prowadzonych prac korzystają z placówki. Po przebudowie i termomodernizacji ilość miejsc w przedszkolu się zwiększy. Powstanie też ogród zimowy i nowy plac zabaw. Całe otoczenie wokół przedszkola będzie jak nowe.

Udało nam się także zbudować w obu miejscowościach funkcjonalne place zabaw z siłowniami w plenerze, które cieszą się dużą popularnością. Te dwa zadania zostały częściowo sfinansowane ze środków otrzymanych od Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, której gmina jest członkiem.

Szczerze mówiąc, trudno w krótkim wywiadzie wymienić wszystkie inwestycje, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że bardzo dużo dobrego dzieje się w naszej gminie. Staramy się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, żeby przyspieszyć maksymalnie rozwój gminy i realizować jak najwięcej inwestycji

Co roku, w okresie grzewczym, w całym kraju pojawia się problem smogu. Dotyczy on także naszej gminy. Co w tym zakresie udało się zrealizować?

Jesteśmy w trakcie realizacji programu związanego z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza pod nazwą „ Słoneczna Gmina Wyry”. Otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Są to środki na montaż 86 instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w domach naszych mieszkańców. Zamierzamy kontynuować ten program w kolejnych latach, a także rozpoczynać inne np. dotyczące wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji budynków, żeby skutecznie walczyć ze smogiem.

Wszystkie wymienione inwestycje, to przedsięwzięcia tzw. „twarde” – kanalizacja, drogi, termomodernizacje… A coś dla ducha?

O tę sferę życia także dbamy. Stworzyliśmy Klub Senior +, który działa w Domu Kultury w Gostyni i cieszy się dużą popularnością. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych w szkołach, w tym także szczególnie istotny program nauki pływania dla dzieci. Dbamy, żeby zachować równowagę w rozwoju. Obok tych trudnych i ciężkich tematów, pamiętamy o tym, aby mieszkańcom dostarczać także inne atrakcje – kulturalne, edukacyjne i te, które powodują rozwój wewnętrzny, pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania. Mamy bogaty kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych, które wśród mieszkańców naszej gminy i nie tylko cieszą się dużą popularnością.

Bardzo mocno współpracujemy z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi ,które aktywnie działają na naszym terenie. Należy wymienić tu Chór Zorza, Klub Kobiet Aktywnych, Koło Pszczelarzy, Sekcja Wyry -Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Sekcja Skata ,Stowarzyszenia Podróżników TRAMP i TROP oraz oczywiście stowarzyszenia sportowe FORTUNA WYRY, WOJOWNIK, RAKI GOSTYŃ.

Cieszy mnie, że w końcu udało się nam wydać długo oczekiwaną monografię Gostyni. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu i pracy Lidii Borowian-Cyby, Henryka Cyby i Joanny Pasierbek-Konieczny wszyscy chętni mogą dowiedzieć się wielu ciekawostek z historii tej miejscowości. Publikacja pt. „Gostyń od średniowiecza do współczesności” była prezentem na jubileusz 25-lecia powstania Gminy Wyry, który obchodziliśmy w 2016 roku. Z tej okazji powstało również naukowe wydawnictwo pt. „ Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle”, którego autorami są profesorowie Urszula i Stanisław Swadźba oraz doktor Zbigniew Zagała.

A czy w naszej gminie żyje się bezpiecznie?

Jestem pewna, że tak. Co roku jedna z sesji Rady Gminy poświęcona jest kwestiom bezpieczeństwa. Zapraszani są na nią przedstawiciele wszystkich służb mundurowych – powiatowej policji, powiatowej straży pożarnej, naszych Ochotniczych Straży Pożarnych czy straż miejska z Łazisk, która obsługuje także naszą gminę. Wszyscy komendanci zawsze podkreślają, że na tle powiatu nasza gmina jest najbezpieczniejsza. Myślę, że wynika to z faktu naszego reagowania na wszystkie zagrożenia, które sami zauważamy lub zgłoszą je nam mieszkańcy. Największym utrudnieniem i zagrożeniem w naszej gminie jest Droga Wojewódzka 928, która ze względu na mocny stopień wyeksploatowania i spory ruch samochodów osobowych, ale również ciężarowych, rodzi wiele niebezpieczeństw. Cieszy fakt, że między innymi dzięki naszym interwencjom, przygotowana została pełna dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji i przebudowy drogi. Braliśmy aktywny udział w jej tworzeniu, dzięki czemu zaprojektowane zostały między innymi bezpieczne przejścia dla pieszych czy rondo w Wyrach. Pojawi się także ścieżka rowerowa na całej długości drogi – od zjazdu z DK 44 w Mikołowie aż do wjazdu na S1 w Kobiórze. W centrach miejscowości zostaną zbudowane chodniki po obu stronach drogi. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia bezpieczeństwo w rejonie DW 928 na pewno się poprawi. Mam nadzieję, że władze województwa uwzględnią realizację tej inwestycji w planach na najbliższy czas.

Zwiększająca się liczba mieszkańców powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań komunikacyjnych. Ludzie jeżdżą do pracy czy szkoły w Tychach lub Katowicach. A wiadomo, że podróż w tych kierunkach samochodem w godzinach szczytu, to istna droga przez mękę. Czy coś w tym kierunku może się zmienić?

Przede wszystkim chcę podkreślić, że korki tworzą się w samych miastach – Katowicach czy Tychach. Wyjazd i powrót z i do naszej gminy odbywa się stosunkowo płynnie. Na poprawę sytuacji z pewnością może mieć wpływ nasze członkostwo w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dzięki czemu możemy korzystać z wielu wprowadzanych obecnie udogodnień. Między innymi z jednego wspólnego biletu na wszystkie środki komunikacji, co na pewno ułatwiło życie naszym mieszkańcom. Poza tym młodzież szkolna do 16. roku życia może korzystać z tej komunikacji bezpłatnie. Powstaje też nowy plan transportu na terenie metropolii, do którego zgłosiliśmy swoje uwagi. Dążymy między innymi do tego, żeby reaktywować linię kolejową z Orzesza Jaśkowic, przez Łaziska i Wyry, do Tychów. Dzięki temu dojazd do Katowic będzie możliwy w ciągu 30-40 minut. Dziś mieszkańcy, którzy chcą się dostać do Katowic, muszą jechać do Mikołowa, tam przesiąść się do autobusu, a podróż trwa godzinę, albo i więcej. Reaktywacja linii kolejowej pozwoli zaoszczędzić czas, a podróż stanie się o wiele wygodniejsza. Mamy przy tym w planie budowę centrum przesiadkowego w Wyrach z dużym parkingiem, żeby nasi mieszkańcy nie musieli stać w korkach w Tychach czy Katowicach. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować.

Jeżeli mówimy o komunikacji …. To warto wspomnieć o jej zupełnie innym i nowym obliczu. Sukcesywnie wprowadzamy usługi elektroniczne na platformie e-Urzędu, pozwalające na komunikację Mieszkańców z Urzędem bez wychodzenia z domu. W tej kadencji uruchomiliśmy płatność kartą elektroniczną, a nasz Urząd jest punktem potwierdzającym podpis profilem zaufanym ePUAP. Komunikujemy się także z mieszkańcami poprzez sms-owe powiadamianie. Wprowadziliśmy aplikację mobilną – Eco Harmonogram, która cieszy się dużą popularnością. Oprócz spraw udostępnianych przez portal jednostek centralnych administracji (obywatel.pl), można złożyć pismo, wniosek, deklaracje i informacje podatkowe, sprawdzić stan swoich zobowiązań oraz można bezpośrednio dokonać płatności. Wszystko to można realizować przez platformę e-Urzędu. Należy zaznaczyć że większość tych usług jest zintegrowana z system wewnętrznym wspomagającym pracę urzędu. Nasz plan to uruchomianie kolejnych usług: e-Urzędu w wersji mobilnej, w tym także przesyłanie elektronicznych faktur.

Dlaczego postanowiła Pani ponownie wystartować w wyborach na wójta?

Dlatego, że nadal chcę służyć naszym mieszkańcom. Chcę doprowadzić do końca projekty i inwestycje, które rozpoczęliśmy. Doświadczenie oraz kontynuacja działań w samorządzie jest bardzo ważna, bo niektóre przedsięwzięcia wykraczają poza czas danej kadencji. Mamy na przykład przygotowaną dokumentację techniczną budowy nowej hali sportowej przy szkole w Wyrach. Jest to przedsięwzięcie, o którym od dawna myślimy i chciałabym je zrealizować. Mam jeszcze w sobie wiele energii, mam doświadczenie w sprawowaniu tego stanowiska i kiedy patrzę na to, jak nasza gmina się zmieniła w ostatnich latach, myślę, że jestem skuteczna w swoich działaniach. A to chyba jest najważniejsze, żeby nie tylko mówić, ale faktycznie realizować różne przedsięwzięcia. Dlatego oddaję się ponownie pod ocenę naszych mieszkańców i wierzę, że mi zaufają, bo udowodniłam, że zaufać mi można.