Kandydat do Rady Gminy Wyry

Piotr Jeleń

Okręg nr 13

Skąd mnie znacie?
Jestem mieszkańcem Gostyni – naszego wspólnego domu.

Od kiedy tu mieszkam?
Od urodzenia mieszkam w Gostyni. Wraz z żoną Gostyń uznaliśmy za idealne miejsce do budowy własnego domu i wychowania trójki dzieci.

Kim jestem?
Jestem pracownikiem Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Dlaczego kandyduję?
Po wychowaniu dzieci przyszedł czas, by zaangażować się na rzecz społeczności lokalnej. Jestem kandydatem bezpartyjnym.

Co lubię?
Lubię piesze wędrówki po górach, interesuje mnie także historia II wojny światowej.

 • Chciałbym włączyć się w działania dla wspólnego
  dobra. Przede wszystkim być wrażliwy na to, czego
  oczekują ode mnie mieszkańcy i we współpracy z innymi radnymi realizować to, co powoduje, że w naszej gminie będzie żyć się coraz lepiej, wygodniej i bezpieczniej. W pierwszej kolejności zajmę się poprawą bezpieczeństwa na trasach rekreacyjnych.

Teraz Chcemy

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.