Kandydatka do Rady Gminy Wyry

Lidia Borowian-Cyba

Okręg nr 10

Skąd mnie znacie?
Ze spotkań oraz rozmów sąsiedzkich i rodzinnych, z kościoła, a także z Facebooka.

Od kiedy tu mieszkam?
Od urodzenia, jak kilka pokoleń moich przodków. Mieszkam z mężem, córką i jej rodziną, w sąsiedztwie naszych krewnych.

Kim jestem?
Nauczycielką historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, a więc uważną obserwatorką bieżących problemów naszej społeczności.

Jaka jestem?
Angażuję się we wszystko, co robię i szybko się uczę. Chętnie pomagam ludziom, a jeśli zostanę radną, będę miała ku
temu więcej możliwości.

Co lubię?
Historię Śląska i Gostyni, podróże i poznawanie nowych
ludzi, czytanie książek.

 • Praca nauczycielska była i jest moją pasją. Doskonaliłam się zawodowo w kraju i za granicą, m.in. brałam udział w projekcie „Polsko-niemiecki podręcznik do historii” oraz w seminariach Rady Europy. Aby zachęcić młodzież do poznawania innych kultur organizowałam międzynarodową współpracę uczniów i nauczycieli.
 • Wspólnie z mężem zebraliśmy materiały na temat historii Gostyni i jej mieszkańców do 1939 r. Zaowocowało to wydaniem przez Gminę Wyry monografii „Gostyń od średniowiecza do współczesności”, której jestem współautorką.
 • Byłam członkiem zarządu Stowarzyszenia „WiG – Wyry i Gostyń”, które istniało w latach 2011-2015.
 • Jestem aktywną działaczką Mikołowskiego Towarzystwa
  Historycznego. Promuję Gostyń i jej walory poprzez wykłady oraz publikacje w prasie, a także spacery historyczne. Oprowadzam zainteresowanych po naszej miejscowości, pokazując jej bogatą przeszłość i atrakcyjną teraźniejszość.

Teraz Chcemy

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.