Kandydatka do Rady Gminy Wyry

Joanna Pasierbek-Konieczny

Okręg nr 14

Skąd mnie znacie?
Z Gostyni – jedni od urodzenia, inni od czasu, kiedy zaczęłam działać na rzecz naszej miejscowości.

Od kiedy tu mieszkam?
Mieszkam w Gostyni od urodzenia, teraz z mężem, dziećmi, psem i kotem.

Kim jestem?
Mamą Zosi i Franka, a zawodowo redaktorem naczelnym
„Gazety Łaziskiej”, zastępcą dyrektora MDK w Łaziskach
Górnych, a także radną Gminy Wyry.

Jaka jestem?
Konkretna. Solidna. Skuteczna. Otwarta na rozmowy z ludźmi.

Co lubię?
Lubię swoją pracę zawodową i społeczną. Chętnie angażuję się w pomoc innym. Na sercu leży mi też dobro zwierząt.

W OKRĘGU UDAŁO SIĘ WIELE:

 • Gotowy jest projekt rozbudowy szkolnej świetlicy i zagospodarowania terenu wokół szkoły.
 • Zbudowaliśmy kanalizację sanitarną od kościoła do ul.
  Akacjowej. Kolejne 63 domy podłączone są do sieci. To najdroższa inwestycja w tym rejonie – prawie 1,7 mln zł.
 • Sukcesem jest zawarcie umowy użyczenia drogi prowadzącej do cmentarza i kościoła. Dzięki temu możemy tę drogę wyremontować, podobnie jak parę innych ulic bocznych od Rybnickiej.
 • Ustawienie w okręgu kilku luster drogowych czy podniesienie piłkochwytów przy boisku sportowym, to odpowiedzi na zgłaszane do mnie wnioski mieszkańców. W sumie w okresie ostatnich 4 lat zgłosiłam ich kilkadziesiąt.

Teraz Chcemy

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.