Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Wyry 2023.

Nasza Gmina Nasz Dom.

 

Kandydatka na Wójta Gminy Wyry

Barbara Prasoł

Skuteczny Gospodarz

„Chcę doprowadzić do końca projekty i inwestycje, które rozpoczęliśmy. Doświadczenie oraz kontynuacja działań w samorządzie jest bardzo ważna, bo niektóre przedsięwzięcia wykraczają poza czas danej kadencji.”

Plan na lata 2018-2023

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.

Kandydaci na Radnych Gminy Wyry

Wojciech Surma

Wojciech Surma

Okręg nr 1

DZIELIĆ SPRAWIEDLIWIE

Wiem, że między Wyrami a Gostynią od lat istnieje podział. W sumie rywalizacja jest czymś dobrym, mobilizuje do działania. Chciałbym byśmy jednak myśleli o naszej gminie jako o wspólnocie. Mamy jeden budżet na inwestycje i najważniejsze jest, żebyśmy sprawiedliwie dzielili się tymi środkami, aby wszyscy odczuwali rozwój naszej wspólnej gminy. Razem możemy zadbać o nasz wspólny DOM.

Mirosław Sikora

Mirosław Sikora

Okręg nr 2

TO SZCZEGÓLNIE WAŻNE

W ostatniej kadencji Rady Gminy mieliśmy sporo pracy i wiele zadań zdołaliśmy zrealizować. Uważam, że najważniejsza w byciu radnym jest skuteczność. Umiejętność przekonania pozostałych do tych inwestycji, których domagają się mieszkańcy.

Herbert Rzepka

Herbert Rzepka

Okręg nr 3

GMINA TO MOJA PASJA

Jestem radnym 4 kadencji Rady Gminy w Wyrach. Urodziłem się w Gostyni, ożeniłem się i zamieszkałem w Wyrach. Moje największe sukcesy jako Radnego to realizacja pierwszego etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wyrach oraz zainicjowałem budowę budynku socjalnego przy obiekcie im. Braci Góralczyków.

Franciszek Smykla

Franciszek Smykla

Okręg nr 4

KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU

Do dokonań poprzedniej kadencji, oczywiście jako wynik pracy wszystkich zaangażowanych osób, zaliczam konsekwentną realizację inwestycji rozwijających i wzmacniających infrastrukturę naszej gminy. To daje szanse rozwoju miejscowości na dalsze lata (kontynuacja rozbudowy kanalizacji, obiektów sportowych i ich zaplecza, budynków szkolnych), dróg w Gminie.

Adrian Krzyżowski

Adrian Krzyżowski

Okręg nr 5

LICZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO

Najważniejszą moją obietnicą wyborczą w poprzedniej kadencji była poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę nowych chodników, przejść dla pieszych, luster drogowych. Większość z tych inwestycji zrealizowaliśmy.

Franciszek Szulc

Franciszek Szulc

Okręg nr 6

JESTEM SKUTECZNY

W ostatniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w Radzie Gminy. Wiele udało mi się zdziałać. To inwestycje potrzebne i bardzo oczekiwane przez mieszkańców.

Szymon Załęcki

Szymon Załęcki

Okręg nr 7

DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA

Miejsce gdzie mieszkam to mój dom, moja mała ojczyzna, a gdzie może nam być lepiej jak nie u siebie wśród swoich. Dlatego tak cenię miejsce gdzie mieszkam. Chcę dbać o nie by zarówno mnie jak i wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości żyło się dobrze.

Barbara Polok

Barbara Polok

Okręg nr 8

DZIAŁAM DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Jestem radną z bardzo długim stażem i osobą z ogromnym doświadczeniem. Jako pedagog poznałam wiele pokoleń naszej młodzieży i mogę powiedzieć, że młodzież z Wyr to najwspanialsi młodzi ludzie jakich spotkałam. To wielki zaszczyt dla mnie, że byłam cząstką ich życia i mogłam ich czegoś nauczyć.

Grażyna Świerkot

Grażyna Świerkot

Okręg nr 9

JESTEM AKTYWNA

Z chwilą pójścia mojego syna do Liceum Ogólnokształcącego zasiadałam w Radzie Rodziców, gdzie przyczyniałam się do tworzenia, współorganizowania i wspierania projektów realizowanych w kompetencji Rady.

Lidia Borowian-Cyba

Lidia Borowian-Cyba

Okręg nr 10

POTRAFIĘ SŁUCHAĆ, LUBIĘ POMAGAĆ

Moje ideały to szacunek dla ponadczasowych wartości, takich jak człowiek – jego godność i poglądy, rodzina, religia, prawda, tolerancja.

Ilona Konieczny

Ilona Konieczny

Okręg nr 11

KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU

Praca, którą wykonuję jest jedną z moich pasji. Podczas mojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczyłam w rozwoju laboratorium. Największym dla mnie zawodowym sprawdzianem było przygotowanie laboratorium do akredytacji w ramach programu obejmującego cały Szpital. To przygotowało mnie do kolejnych wyzwań, teraz na terenie gminy.

Andrzej Wyroba

Andrzej Wyroba

Okręg nr 12

NASZA MAŁA OJCZYZNA

Moją rodzinę uważam za najważniejszą rzecz w życiu i uważam, że wybraliśmy najlepsze miejsce do tego życia -Gostyń. Nie zamieniłbym go na inne. Działam w zarządzie Fundacji Pracowniczej PRO-EKO istniejącej przy Elektrowni Łaziska, która podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska.

Piotr Jeleń

Piotr Jeleń

Okręg nr 13

WSŁUCHAĆ SIĘ W LUDZI

Mam 53 lata. Za moje dotychczasowe największe osiągnięcie uważam wspaniałą rodzinę: żona, trójka dzieci i czworo wnucząt. Doceniamy miejsce, w którym mieszkamy. Wszystkie moje dzieci z rodzinami wybrały Gostyń jako miejsce do zamieszkania. Jestem członkiem PTTK – przodownikiem turystyki górskiej. Staram się zachęcać innych do aktywnego spędzania czasu. Działalność ta nauczyła mnie dużej aktywności, a także pozwala mi nawiązywać łatwy kontakt z innymi ludźmi.

Joanna Pasierbek-Konieczny

Joanna Pasierbek-Konieczny

Okręg nr 14

NASZA GMINA NASZ DOM

Moim osobistym sukcesem jest opublikowanie pierwszej w historii monografii naszej miejscowości – „Gostyń od średniowiecza do współczesności”. Jestem autorką części „Gostyń – 77 lat historii 1939-2016”. Pracowałam nad nią przez kilkanaście lat za namową mojej nieżyjącej już Mamy – autorytetu i niedoścignionego wzoru do naśladowania.

Maciej Marciniak

Maciej Marciniak

Okręg nr 15

PATRZĘ NA ŚWIAT KREATYWNIE

Moim ideałem jest nieżyjący już Steve Jobs – twórca firmy Apple, wizjoner, który zaczął od zbierania butelek i doszedł na sam szczyt dzięki swoim wizjom i koncepcjom, ale także konsekwentnej pracy i temu, że umiał wymagać jej od swoich pracowników. Uważam, że praca zespołowa, na przykład w Radzie Gminy, potrzebuje inspiracji, a ja ją mogę dać.

Reach Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem.

13005 Greenville Avenue,
California, TX 70240

+22 140 006 754

contact@divifinance.com

Leave A Message