Kandydat do Rady Gminy Wyry

Herbert Rzepka

Okręg nr 3

Skąd mnie znacie?
Jestem radnym 4 kadencji Rady Gminy w Wyrach.

Od kiedy tu mieszkam?
Urodziłem się w Gostyni, ożeniłem się i zamieszkałem w Wyrach. Mamy z żoną córkę, dwie wnuczki i dwie prawnuczki.

Kim jestem?
Teraz emerytem, wcześniej dyrektorem w Wyrskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych.

Jaki jestem?
Niezmiennie chętny do działania.

Co lubię?
Historię, przejażdżki rowerowe, grzybobranie oraz pracę w ogrodzie.

 • Zrealizowaliśmy I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej
  w Wyrach. Powstał projekt, wystąpiliśmy o dofinan-
  sowanie tej inwestycji.
 • Zrealizowaliśmy 4 etapy budowy nowej nawierzchni
  ul. Puszkina, z chodnikiem oraz odwodnieniem.
  Pozostał końcowy odcinek do wykonania.
 • Przejęliśmy grunty pod drogi boczne ul. Puszkina co
  pozwoli na ich modernizację.
 • Dopilnowałem wymiany rurociągów wodnych na ul.
  Wróbla. Dalsza modernizacja trwa.
 • Uczestniczyłem w renowacji kapliczki, która znajduje
  się przy rozwidleniu ul. Pszczyńskiej i Głównej
  wraz ze znajdującą się w niej płaskorzeźbą.
 • Byłem inicjatorem zbudowania budynku socjalnego
  przy obiekcie im. Braci Góralczyków.

Teraz Chcemy

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.