Kandydat do Rady Gminy Wyry

Franciszek Szulc

Okręg nr 6

Skąd mnie znacie?
Ze Szkoły Podstawowej w Wyrach.

Od kiedy tu mieszkam?
Od urodzenia. Tu żyję wraz z żoną. Tu się urodziła moja córka.

Kim jestem?
Z zawodu mistrzem malarskim. Przez prawie 20 lat miałem własną firmę. Może i Twój dom remontowałem?

Dlaczego kandyduję?
Bo praca na rzecz innych przynosi mi satysfakcję i radość.

Co lubię?
Wędrówki po lesie dają mi relaks. Piłka nożna – emocje.

 • Wyremontowaliśmy obiekty Klubu Fortuna Wyry.
 • Zbudowaliśmy wiele odcinków kanalizacji w Wyrach.
 • Wyremontowaliśmy drogi: ul. Słoneczną wraz z odwodnieniem i przebudową wodociągu, ul. Wagonową, Puszkina, ul. Główną-boczna.
 • Powstał plac zabaw i siłownia przy ul. Wagonowej w Wyrach, odnowiliśmy wiaty rowerowe przy Jeziorze Wicie.
 • Przygotowaliśmy tereny w Gminie pod nowe inwestycje.
 • Przejęliśmy Dom Kultury w Wyrach przy ul. Głównej.
 • Zamontowaliśmy lampy hybrydowe LED w Gminie Wyry
  oraz rozbudowaliśmy system oświetlenia ulic.

Teraz Chcemy

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.