Kandydat do Rady Gminy Wyry

Adrian Krzyżowski

Okręg nr 5

Skąd mnie znacie?
Jestem mieszkańcem Wyr – naszego wspólnego domu.

Od kiedy tu mieszkam?
Od urodzenia mieszkam w Wyrach. Ostatnio rodzina się nam powiększyła i mamy rocznego synka.

Kim jestem?
Pracuję w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

Dlaczego kandyduję?
Jestem osobą aktywną społecznie i angażuję się w życie naszej gminy.

Co lubię?
Interesuję się sportem w szczególności piłką nożną, kinem i lubię dobrą książkę.

 • Powstały progi zwalniające, chodnik wzdłuż ulicy Puszkina, znaki „uwaga piesi na jezdni” na ulicy Kopaniny i Zwycięstwa.
 • Zamontowaliśmy znak aktywny sygnalizujący ruch
  pieszych w okolicy skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej z ulicą Główną. To była długo oczekiwana inwestycja.
 • Przejęliśmy budynek „Starego Domu Kultury” w Wyrach, przygotowywany jest projekt zagospodarowania go m.in. dla potrzeb Klubu Seniora.
 • Nastąpiła częściowa wymiana słupów energetycznych na ulicy Pszczyńskiej.
 • OSP dostało nowy sprzęt pożarniczy. O wzrost bezpieczeństwa mieszkańców dbają zwiększone patrole policji i straży miejskiej.

Teraz Chcemy

 • Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz
  modernizację dróg, chodników i parkingów.
 • Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla
  mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji
  i termomodernizacji.
 • Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.
 • Kontynuować działania w sprawie przywrócenia
  połączenia kolejowego do Tychów oraz dobrze skoordyno-
  wać komunikację autobusową.
 • Rozszerzać kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz
  rozwijać miejsca rekreacji.
 • Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze
  propozycje działalności w gminnych ośrodkach kultury.